NO LIVE DJ AUTO DJ Ang boses at kakampi ng mga OFW